Het andere deel van het Nieuwsteam was inmiddels afgereisd naar Nijmegen waar alle Eifel hikes vertrokken richting de Eifel. Ieder HIT kamp (Basecamp, eXpedition en SurfEifel) had zijn eigen inschrijftafel, waar ze ontvangen werden door de leiding.

Om 10:15 uur gingen SurfEifel en Basecamp naar de bus en werd er geprobeerd de bagage er ook in te krijgen. Dit werd nog een hele klus, vooral de surfplank van Surf moest het ontgelden, zwierf van hot naar her en is uiteindelijk zelfs achter gebleven.

We hebben wat mensen onze kaartjes met gegevens voor Facebook en Twitter meegegeven zodat we voor de buitenwereld te volgen zijn. Om 10:40 uur vertrok de bus naar de Eifel en zijn uw verslaggevers teruggegaan naar Mook om de aankomst van de deelnemers aan de staande HITs te bekijken.

bus

De parkeerwachters hadden net hun instructie gekregen en de eerste auto's met deelnemers met deelnemers arriveerden al vlot en verspreidden zich over de kampen. Daar werden ze opgevangen door de kampleiding, die gegevens noteerde zoals naam, allergieën en dieeten.

alt

Stookkamp had dit gedaan met drie loketten, AllesHit wees waar de tenten moesten komen en als die stonden mochten ze naambandjes maken. Bij de Powerkids werden de kinderen ontvangen door Q-Q en professor Dubbel-Nozel, die waren erg bang voor spionnen en hadden het maar over mannen in "witte pakken"?!

Om 13:00 uur was de centrale opening van de HIT door voorzitter Machteld, die de rest van het team voorstelde, Bart en Martijn. Na de opening was er een spel mat alle deelnemers, die op posten opvolgende kaartjes moesten verzamelen, van de kip tot het ei, hierbij werden ze gehinderd door tikkers die de kaartjes af mochten pakken en doordat ze in paren aan elkaar waren gebonden.

Na dit openingsspel werden de kampen afgebouwd, en de programma's opgestart. Het Stookkamp had een wedstrijd vuurmaken georganiseerd tussen de patrouilles: Er mocht vijf minuten naar hout worden gezocht, de houtstapels werden vervolgens opgemeten, en daarna kwam het echte werk: er moest in het kampje vuur gemaakt worden en de eerste die het voor elkaar kreeg een conservenblikje water aan het koken te krijgen had gewonnen: patrouille “zaag” kreeg dit voor elkaar, namens ons gefeliciteerd.

En er werden voorbereidingen voor het avondeten gedaan. Ook bij de staf werd er aan het eten gewerkt, voorzitter Machteld zat heerlijk in het zonnetje de aardappels voor de staf te schillen en hield ondertussen de jongste deelnemer Amber, dochterje van de kookstaf, een beetje in de gaten...

Na het eten heeft een delegatie nog een bezoek gebracht aan de Waterzwerfhike, die lagen voor de nacht op het Leukermeer afgemeerd.

Het kostte even moeite om het wachtschip in het donker te vinden, we eindigden op een doodlopend weggetje wat letterlijk uitkwam op een vers geploegde akker. Toen we gedraaid hadden en even uitstapten hoorden we in de verte stemmen, terugrijdend zagen we toen de deklampen van het wachtschip en konden we ons daar op richten. De Lelievletten lagen voor het schip en daar werden voorbereidingen voor de nacht op de vletten getroffen.

aan boord wachtschip

Aan boord van het wachtschip was het nog een feestelijke bedoening, bij het aanrijden hoorden we nog net het lang-zal-ze-leven voor een jarige, en was de disco in volle gang. Er werd een afspraak gemaakt voor zaterdag, enkele nieuwsmedewerkers worden dan opgepikt bij de sluis van Sambeek, varen dan een stuk mee en kunnen ook nog kijken bij de dagactiviteit.