Dit jaar mag HIT Mook zich verheugen op een splinter nieuwe HIT!

Vlak bij Mook, in Middelaar is er op en rond de Mookerplas door een enthousiast team een heuse Zeil HIT opgezet! Een heel goede reden voor het nieuwsteam om eens bij de opening van dit kamp te gaan kijken.

Aan de oevers van het meer bij de blokhut van Scouting Paulus is het op de vroege vrijdagavond zo rond 20:00 uur al goed te zien dat het hier gaat gebeuren! Er lopen een paar zenuwachtige zeelieden van de Oranjes rond, die proberen een bemanning te ronselen om de in aantocht zijnde Spanjaarden van zich af te houden. Gelukkig is het vinden van de bemanning niet zo lastig, en kunnen er in rap tempo genoeg zeelieden aangemonsterd worden voor d e strijd tegen de Spanjaarden.

Klik hier voor meer afbeeldingen.

Dit jaar mag HIT Mook zich verheugen op een splinter nieuwe HIT!

Vlak bij Mook, in Middelaar is er op en rond de Mookerplas door een enthousiast team een heuse Zeil HIT opgezet! Een heel goede reden voor het nieuwsteam om eens bij de opening van dit kamp te gaan kijken.

Aan de oevers van het meer bij de blokhut van Scouting Paulus is het op de vroege vrijdagavond zo rond 20:00 uur al goed te zien dat het hier gaat gebeuren! Er lopen een paar zenuwachtige zeelieden van de Oranjes rond, die proberen een bemanning te ronselen om de in aantocht zijnde Spanjaarden van zich af te houden. Gelukkig is het vinden van de bemanning niet zo lastig, en kunnen er in rap tempo genoeg zeelieden aangemonsterd worden voor de strijd tegen de Spanjaarden.

De kajuiten, latrines en kombuis in de wal accommodatie worden getoond door de aanwezige dames, en als iedereen is aangemonsterd worden ze allemaal welkom geheten. Er wordt gevraagd afscheid te nemen van familie, en als de leiding dan verder wil gaan, meldt zich op dat moment Alexander Haccou namens de Admiraliteit om zijn waardering uit te spreken dat deze zeil HIT tot stand is gekomen, hij spreekt de hoop uit dat dit een mooi en inspirerend weekend zal worden wat de aanzet zou kunnen zijn voor meer zeil HIT’s in de toekomst!

Binnen in de slaapzaal wordt er wat gedronken en iets lekkers genuttigd terwijl er wat spelregels worden uitgelegd, ook omdat er rekening gehouden moet worden met de buren van de jachthaven.

Er is een probleem met de inkoop van het toilet papier geweest en dus wordt de enige rol die er is verdeeld onder alle aanwezigen, er wordt gevraagd zoveel velletjes te pakken als je denkt nodig te hebben. Als iedereen heeft gepakt blijkt echter dat dit een smoes is om een voorstel ronde te kunnen starten, voor ieder velletje wat je hebt moet je iets over je zelf vertellen. Als je iets verteld hebt mag je een volgende aan wijzen die dan wat kan vertellen.

Een mooi begin van hopelijk een leuk weekend zeilen, wrikken en roeien!

Klik hier voor meer afbeeldingen.