pdf Handleiding HRM voor plaatsen Populair

Door 346 downloads

Downloaden (pdf, 204 KB)

Handleiding HRM voor plaatsen.pdf

Dit document beschrijft een paar handelingen die een HIT plaats in Scouts Online kan uitvoeren voor het benoemen van nieuwe medewerkers.

Dit is een nieuwe versie waarin de uitleg van de benoeming van een coördinator is weggelaten, omdat dit niet meer via een hrm-beheerder hoeft. Daarnaast is de beschrijving van het toevoegen en verwijderen van een speleenheid gewijzigd omdat HIT plaatsen dit niet meer zelf mogen doen.