Tijdens de HIT worden veel foto's en video's gemaakt. Hartstikke leuk natuurlijk want bij Scouting doe je vaak veel spannende en uitdagende activiteiten. Zo kun je achteraf nog eens (laten) zien hoe spectaculair hoog de tokkelbaan was of hoe gezellig je kampgenoten waren. Met foto's kunnen al deze leuke herinneringen worden vastgelegd.

Binnen veel HIT plaatsen zijn nieuwsteams actief en ook de medewerkers van de HIT's zelf maken natuurlijk regelmatig kiekjes. Veel gemaakte foto's en filmpjes zijn terug te vinden op deze website of bijvoorbeeld op Facebook, Twitter en Instagram.

Toestemming

Door recente wetgeving hebben wij als HIT organisatie de plicht om hier heel verantwoordelijk mee om te gaan. Dat deden we natuurlijk al, maar daarom vragen we je nu op het inschrijfformulier ook nog eens nadrukkelijk toestemming om beeldmateriaal te mogen publiceren. We hopen natuurlijk dat iedereen toestemming geeft, want met het beeldmateriaal kunnen we (en jij!) laten zien wat voor geweldige activiteiten we doen bij de HIT en bij Scouting.

Vooraf bezwaar?

Als je aangeeft wél bezwaar te hebben, bedenk dan dat dat voor de HIT organisatie nog best een lastig vraagstuk is om hier op een goede manier invulling aan te geven. Binnen een Scoutinggroep kent iedereen elkaar vaak wel, maar bij een groot landelijk evenement als de HIT met honderden deelnemers weet bijvoorbeeld een nieuwsteam niet zo gauw wie er wel of niet op de foto mag/wil. Een mogelijke oplossing is dat het kind of de kinderen vooraf even worden aangewezen door de stafleden van het kamponderdelen zodat de fotograaf op dat moment weet wie er niet op de foto mag. Ook is het mogelijk om te werken met speciale hesjes die de deelnemers dragen. Ook kan het weghouden van kinderen bij het maken van een groepsfoto een gevoel van uitsluiting geven en dat is nou net wat we bij Scouting uiteraard niet willen.

Het tegenstrijdige is dus dat je door bezwaar te maken eigenlijk minder privacy kan krijgen. Om ons bij dit lastige vraagstuk te helpen, vragen we in het inschrijfformulier om aan te geven hoe we op een passende wijze rekening kunnen houden met het bezwaar. Het is overigens niet nodig om de reden van het bezwaar aan te geven, maar het kan ons soms wel helpen bij het bedenk wat het beste werkt. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met het stafteam van het kamponderdeel om af te spreken hoe er mee om te gaan.

Achteraf gezien...

Het kan ook gebeuren dat je tijdens of na de HIT een foto tegenkomt waar je zelf op staat, maar waar je eigenlijk niet zo blij mee bent. Neem dan contact op met de HIT Helpdesk en geef aan om welk beeldmateriaal het gaat, de helpdesk kan er dan voor zorgen dat de foto wordt verwijderd of wordt aangepast. Dat geldt uiteraard alleen voor foto's en filmpjes waar wij als HIT organisatie voor verantwoordelijk zijn, want daar kunnen we wat aan doen.

Samengevat:

Het vooraf maken van bezwaar is een keuze waar soms onverwachte gevolgen aan vast zitten. Om ervoor te zorgen dat we goed rekening kunnen houden met dit bezwaar is het mogelijk om op het inschrijfformulier aan te geven op welke manier we dat kunnen invullen. Het is ook mogelijk om achteraf via de HIT Helpdesk aan te geven dat je niet op een specifieke foto wilt staan.